The world's most powerful website builder.

İmplant ile Dişlerinizi Geri Kazanın.

İmplant tedavisi, çürük ya da kırılma gibi farklı nedenlerle kaybedilen dişleri hem fonksiyon hem de estetik açıdan geri kazandırmak için yapılan bir tedavidir. İmplant için dişin kökünü taklit eden titanyum ya da titanyum alaşımlarından oluşan yapay kök diyebiliriz.

Randevu Al
İMPLANTTA BAŞARIYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Dental implantın başarılı olmasının önemli faktörlerinden biri biyouyumluluktur. Biyouyumluluk hem materyalin dokuya uyumu, hem de belirli bir fonksiyonu yerine getirebilmesidir. Bu nedenle yalnızca materyalin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerine bağlı değil, aynı zamanda uygulanma biçimine de bağlıdır.
Kemik Miktarı ve Kalitesi

İmplantlarda başarıya etki eden en önemli faktör implantın yerleştirileceği bölgedeki kemiğin miktarı ve kalitesidir.

İmplant Yüzeyi ve Tasarımı

İmplant şeklinde, uzunluğunda ve genişliğindeki küçük değişiklikler başarı oranını arttırabilir.

Biyomekanik Faktörler

İmplantlar üzerine kemikte aşırı gerilmelere neden olan kuvvetler iletilirse, kemik erimesi kaçınılmazdır.

Hastanın Tıbbi Durumu

Hastanın sağlık durumu ve kemik yapısı dental implantın başarısında önemli belirleyicilerdir.

Ameliyat Tekniği ve Sterilizasyon

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun bilgi, deneyim ve elbecerisi implantın başarısını etkileyen en önemli faktörlerdendir.

Osseointegrasyon

İmplantların çene kemiğine tutunma oranı oral implantolojinin en temel başarı kriterleri arasında yer alır.

Dr. Melih Özgen - Implant ve Püf Noktaları

Titanyum Materyal

İmplant materyali yerleştirildiği dokuda reaksiyona neden olmamalıdır. Titanyum çok uzun yıllardır tıp ve dişhekimliğinde kullanılan güvenilirliği test edilmiş doku dostu bir malzemedir.

Lokal Anestezi

Dental implantlar çene kemeğine lokal anestezi altında basit bir cerrahi işlemle yerleştirilir. İmplant cerrahisi günümüzde on dakikalık ufak bir operasyonla rahatlıkla tamamlanabilir.

Hayata Devam

Operasyon sonrasında ise ilaçlarını düzenli kullanan hastalarımız hayatlarına rahatlıkla kaldıkları yerden devam edebilirler. İmplantın kemikle kaynaşması yaklaşık 2-3 ay sürebilir.

Immediate Yükleme

İmplantolojide elde edilen gelişmeler ile hastalarımıza implantları yerleştirdiğimiz gün kalıcı dişlerini de yerleştirebilmekteyiz. Immediate Yüklemede doğru vaka seçimi büyük önem taşır.

Isırma ve çiğneme gücünüz dişinizi kaybetmeden önceki haline gelecek.

01

Ağrı Hissedilmez

İşlem esnasında hastaların herhangi bir ağrı hissetme olasılığı yoktur. Operasyon sonrası hastalarımız hayatlarına rahatlıkla kaldıkları yerden devam edebilirler.

02

Minimum Hasar

İmplanttaki titanyum çene kemiğinizle birleştiği için implantlar kaymaz, ses çıkarmaz ya da sabit köprüler ya da protez dişler gibi kemikte hasara neden olmaz.

Ücretsiz randevu için formu doldurun,
müsait gün ve saatler için sizi hemen arayalım.
İmplant Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

İyileşmeyi engelleyecek herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, genel sağlık durumunuz yerindeyse ve yeterli kemik yapısına sahipseniz implant için uygun bir adaysınız demektir. İmplant tedavisi için bir üst yaş sınırı yoktur,alt yaş sınırı ise büyüme evresinin tamamlandığı 16-18 yaş aralığına tekabül eder. İmplantlar, protez diş kullanamayan ya da kullanmak istemeyen veya sadece hayatlarının kalitesini artırmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Güçlü ve stabil bir dental implant, kaybedilen bir dişin yerine deneyimli bir diş hekimi tarafından yapıldığında doğal diş gibi görünecek, hissedilecek ve işlevini yerine getirecektir. Protez diş ve köprü gibi diğer seçenekler, kemiklerde bozulmaya neden olabilir ve günlük hayatta kullanılan yeme, gülümseme, konuşma gibi davranışları etkileyebilir. Dental implant ameliyatlarının nasıl uygulandığı, implant çeşidine ve çene kemiğinizin durumuna bağlıdır. Dental implant ameliyatı birçok prosedürü içerebilir. Kemiğin implantın çevresini sararak iyileştirmesini gerektiren bir süreç olan implantların temel faydası yeni dişleriniz için sağlam bir destek oluşturmasıdır.

Isırma ve çiğneme gücünüzü dişinizi kaybetmeden önceki haline getirmek için atabileceğiniz ilk adım, dental implant yaptırmaktır.
İmplantın uzun vadede başarılı olmasını sağlamak için birçok önemli faktör vardır.

Bu faktörlerden biri biyouyumluluktur.

Dental implantlarda materyallerin biyouyumluluğu implant ve dokunun doğrudan etkileşimini inceleyerek değerlendirilir.

Üst ya da alt çenedeki biçim bozuklukları ve defektler dental implantların yerleşeceği bölgelerde kemiğin yetersiz olmasına neden olabilir. Böyle durumlarda kemik defektleri greft denilen özel materyaller yardımıyla desteklenip güçlendirilir.

Doktora Sor
.
Yapılan araştırmalarda implant yüzey pürüzlülüğünün artması yüzey alanını arttırarak implantın başarısını arttırdığı kanıtlanmıştır.

Mikron düzeyinde implant yüzeylerinin pürüzlendirilmesinin stabilizasyonu arttırdığı gösterilmiştir. Literatürde ortalama yüzey pürüzlülüğü 1 mikrondan az olan implantlar cilalı yüzey; 1 ve 1 mikrondan fazla olan implantlar ise pürüzlü yüzey olarak isimlendirilmektedir.

İmplant operasyonu ufak da olsa bir ameliyattır bu sebeple kullanılan aletlerin sterilizasyonu çalışma ortamının sterilizasyonu implant başarısına direk etki eden bir faktördür. Dental implantlar neredeyse 50 yıldır uygulanmaktadır. Piyasada birçok farklı implant sistemi mevcuttur. Hekimin implant sistemini tanıması yıllardır aynı ürünü kullanıyor olması ve uzun süreli kendi takibinin olması ayrıca bu operasyonun daha rahat ve başarılı geçmesine yardımcı olur

Ağız içinde oluşan fonksiyonel ve parafonksiyonel kuvvetler kemikte çeşitli gerilmelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Başarılı bir implant tedavisi, protez-implant-kemik ilişkisinin gelen yüklere direnç göstererek bozulmamasına ve ağız ortamında oluşabilecek tüm biyomekanik şartlar karşısında bütünlüğünü korumasına bağlıdır.

İmplantlar üzerine kemikte aşırı gerilmelere neden olan kuvvetler iletilirse, kemik erimesi kaçınılmazdır. Şartlar aynı kaldığı sürece kemik kaybı giderek artan bir süratle ilerleyebilir, osseointegrasyonun yıkımı ve implantların kaybı söz konusu olabilir. Biyolojik yıkıma sebep olmadan kemik-implant ilişkisini uzun süre koruyabilmek için; protetik üst yapılar üzerine gelen kuvvetler sonucu oluşan gerilmelerin kemik dokusuna optimum dağılımı sağlanmalıdır.

Ücretsiz randevu için formu doldurun,
müsait gün ve saatler için sizi hemen arayalım.
İmplant Tedavisi Kimler İçin Risklidir?

Yapılan çalışmalarda ileri derecede dişeti hastalığına sahip bireylerde ve 3 paketten fazla sigara kullanan bireylerde implant tedavisinde problemler yaşanabildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca kontol altında olmayan diyabet ve tansiyon varlığında, kemik gelişiminin tamamlanmadığı çok genç yaştaki bireylerde, son 1 yıl içinde baş boyun bölgesinden radyoterapi görmüş bireylerde kortikosteroid yada immunsistemi baskılayan ilaçlar kullanan bireylerde implant ile kemiğin birleşmesinde sıkıntılar yaşanabildiği gözlemlenmiştir.

Osteoporoz ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bifosfanat türevi ilaçlar kemik yapısında hasarlar oluşturarak implant tedavisini imkansız hale getirebilir. Hastalarımızın implant tedavisinden önce kullandıkları ilaçları detaylı bir şekilde hekimleriyle paylaşması çok büyük önem taşır.

Kemik miktarı implantın başarısını doğrudan etkiler

Kemiğin yetersiz olduğu durumlarda neler yapılır

İmplantın yerleşeceği bölgedeki kemiğin yüksekliği ve genişliği büyük önem taşır. Kemiğin yetersiz olduğu durumlarda ileri cerrahi tekniklerle kemik kalınlığının yada yüksekliğinin arttırılması gerekebilir. Bu işlemler İmplant cerrahisinden önce olabileceği gibi implant operasyonu esnasında da gerçekleştirilebilir.İmplant yerleştirilecek bölgedeki kemik defektinin büyüklüğüne göre farklı tip greft materyalleri tercih edilebilir. Her vakanın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Muayene

İleri cerrahi uygulamalara, ağız içi ve röntgen muayeneleri yapıldıktan sonra karar verilir.

Kemik Tozu

Kemik miktarını arttırmada kullanılan greft materyalleri halk arasında kemik tozu diye tabir edilir

Doğru Kullanım

Greft materyallerinin doğru ve yerinde kullanımı implantın uzun dönemdeki başarısını arttırır.

Güvenilir Ürünler

Belirli standartlara uygun bir şekilde üretilmiş güvenilir ürünler kullanmak çok önemlidir.

İleri Cerrahi Teknikler

Sinüs Lifting Operasyonu

Üst çene azı bölgesinde dişlerin kaybından sonra en çok yaşanılan problem bu bölgedeki maksiller sinüslerin aşağı yönde sarkması ve implant yerleştirilecek kemik miktarını azaltmasıdır. Bu sorunun çözümü için farklı tedavi protokolleri geliştirilmiştir. Kısa implant uygulamaları, implantları sinüs boşluğunun sağına yada soluna konumlandırmak yada sinüs lifting operasyonu ile yeniden kemik oluşturmak bunlardan bazılarıdır. Bu operasyon lokal anestezi altında gerçekleştirilen hassas bir ameliyattır. Amaç yıllar içinde aşağı sarkan sinüs membranını yukarı kaldırıp varolan boşluğu kemik greftleri ile doldurarak yeniden kemik elde etmektir. Operasyonun süresi çoğu zaman yarım saat ile 1 saat arasında değişir. işlem sonrasında kemikleşmenin tamamlanması ise 4-6 ay arasında sürebilir. Bu operasyon implant ameliyatı ile birlikte ya da implant ameliyatından önce planlanabilir bu durum operasyonu gerçekleştirecek hekimin vereceği bir karardır. Sinüs lifting operasyonu günümüzde en sık uygulanan kemik arttırıcı yöntemlerden biridir, uzun dönem başarısı kanıtlanmış güvenilir bir işlemdir. Hastalarımızın post operatif dönemde fazla şikayeti olmaz antibiotik ve ağrı kesiciler hastalarımızın bu süreci rahat geçirmelerinde yeterli olur.

Doktora Sor
İmplant Öncesi Hazırlık

İmplant yaptırmadan önce, iyileşme sürecinizin sorunsuz olması için proaktif davranmalısınız. Dental implantlar bir ya da daha fazla cerrahi prosedürden oluşabilir. Bu sürece hazırlanmak için titiz bir değerlendirme yapmalısınız.

01.

Genel
Sağlık Kontrolü

Yapılacak olan ameliyatın başarısını artırmak ve ameliyattaki riski en aza indirmek için dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır.

02.

Kan
Testi

Diyabet ve hipertansiyon gibi tüm vücudu etkileyen rahatsızlıklar implant ameliyatınız için risk faktörü oluşturabilir. Vucütta enfeksiyon varlığı(bronşit, sinüzit vb.) implant ameliyatının başarısını etkileyebilir.

03.

Ağız
Kontrolü

Diş etiniz ve çiğneme durumunuz yerleştirilecek olan implantın büyüklüğünü ve pozisyonunu belirlemek için incelenmelidir. Diş eti rahatsızlıkları, diş çürükleri ve ısırma anomalileri gibi problemleri teşhis etmek önemlidir.

04.

Röntgen
Kontrolü

Yeterli kemik yüksekliği ve kalınlığı implantın yerleştirilebilmesi için büyük önem taşır. Kemiğin boyutu ve diş yapısı röntgen çekilerek kontrol edilmelidir.

05.

Tomografi
Kontrolü

Bazı vakalarda dental volumetrik tomografiler alınarak, kemik yapısının 3 boyutlu olarak değerlendirilmesi gerekebilir. Doğru teşhis implantın başarısını artırır.

06.

Tedavi
Planı

Bu plan kaç dişinizin yenileneceği ve çene kemiğinizin durumu göz önünde bulundurulup size özel olarak hazırlanır.

İMPLANT KAYBI YAŞAMAYIN
İmplant tedavisinden önce kapsamlı ağız kontrolü yaptırmak önemlidir.

Diş eti hastalıkları ve implant yapılacak bölgedeki komşu dişlerde var olan çürükler implant yapılmadan önce tedavi edilmelidir. Diş eti hastalıklarına sebep olan bakteriler dişi destekleyen çene kemiğini eritebilir. İmplant, diş eti tedavisi uygulanmadan yapılırsa çene kemiğine yerleştirilen implantın etrafındaki kemik enfeksiyon kapabilir. Böyle bir enfeksiyon, doğal bir dişi kaybetmeye benzeyen implant kaybına sebep olabilir. Ek olarak, diş gıcırdatma ya da diş sıkma implantta sorunlara sebep olabilir.

Ücretsiz Randevu Al
implant operasyonu sonrası beklenilen şikayetler

Her hastanın durumu farklıdır, ama dental implant ameliyatı sonrası iyileşme süreci birkaç süreçten oluşur. İmplantınız yerleştirildikten sonra ağız sağlığınıza dikkat etmeniz çok önemlidir. İmplantınızın çene kemiğinizle başarılı bir şekilde kaynaşabilmesi için ağız hijyeniniz yerinde ve ağız ortamının temiz olması gereklidir. Operasyondan sonra dişlerinizi fırçalamaktan çekinmeyin. Operasyon sonrası için çok yumuşak kıllı bir diş fırçası alın, yara bölgesini de bu diş fırçasıyla nazikçe temizleyin. Aşırı bir kuvvet uygulamadığınız sürece dikişlere ve yara bölgesine zarar veremezsiniz ama dişlerinizi ve yara bölgesini bir hafta on gün fırçalamazsanız enfeksiyona yol açabilirisiniz! Ağrı devam ettiği sürece ağrı kesici kullanabilirsiniz.

İyileşme süresi yeni dişinizin hemen yerleştirilip yerleştirilmeyeceğine ya da implantın çene kemiğiyle kaynaşmasının beklenip beklenmeyeceğine göre değişir. İyileşme süreciniz sizin kişisel sürecinize ve iyileşme planınıza bağlı olacaktır ve kontrol randevuları da buna göre kararlaştırılacaktır.

Dental implantınız bir aşamada da bir kaç aşamada da olsa, her çeşit diş ameliyatında şu tipik rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz:

  • Diş etlerinizinde ve implant yapılan bölgede yanakta hafif bir şişlik ve ödem. Şişmeyi mümkün olduğunca azaltmak için kafanızı yüksek tutmaya çalışın ve mümkün olduğunca az hareket ederek istirahat edin. İlk 48 saat boyunca buz pedlerini sürekli ya da mümkün olduğunca sık bir şekilde uygulayın.
  • İmplant bölgesinde sızlama. Kullanılan ağrı kesici ve ödem azaltıcı ilaçlar bu şikayeti bertaraf etmenizde size yardımcı olacaktır.
  • Hafif kanama. Bu şikayetin engellenmesi için yara bölgesine steril gazlı bezlerle yapılan kompresler sizi çok rahatlatacaktır.
  • Bazen yorgunluk ve kırgınlık. Kesinlikle bu süreçte beslenmeye çok dikkat edilmeli yorucu aktivitelerden ve yorucu iş temposundan kaçınılmalıdır.
  • Şişme, rahatsızlık ya da herhangi bir başka sorun ameliyattan sonra kötüleşirse doktorunuzla iletişime geçin. Ağrı kesici ve antibiyotik kullanımınıza önem verin.
  • Ameliyatın her aşamasından sonra ameliyat bölgesi iyileşene kadar yumuşak yiyecekler yemelisiniz. Genellikle cerrahınız kendiliğinden çözülmeyen dikişler kullanacaktır. Dikişlerinizin 7-10 arasında alınması gerekmektedir unutulan dikişler bazen enfeksiyona yol açabilir.

Operasyon Gününüzden Önce Yapabilecekleriniz

01.Yemek hazırlığı

Makarna, yoğurt, çorba gibi yumuşak yemekler hazırlayın ve mümkünse birkaç porsiyon yumuşak yemeği dondurucuda hazır bulundurun. İlk birkaç gün diş etleriniz hassas olabilir ve fındık ve çiğ sebzeler gibi sert yiyecekleri çiğneyemeyebilirsiniz. Meyve ve sebzelerin suyunu sıkmak, bu süreçte vitamin almak için iyi bir yöntemdir. Aynı zamanda, asitli ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalısınız.

02.Süreci Planlayın

Ne olur ne olmaz, önemli etkinliklerinizi dental implant ameliyatınızdan en az bir hafta sonrasında planlayın. Ortalama ilk üç gün kişisel bakım ve dinlenmeye adamalısınız. Bazı hastalar üç günden önce okula ve işe dönebiliyor olsa da ihtiyatlı olmak ameliyatınızdan hemen sonrası için plan yapmamak daha iyidir.

03.Yatıştırıcı Alacaksanız

Ameliyatta yatıştırıcı alacaksanız öncesindeki 4-12 saatte yemek yemeyin. Besin yemeden geçirmeniz gereken süreyi öğrenmek için doktorunuza danışın.

04.Rahat Kıyafetler

Rahat olun, randevunuza giderken bol ve rahat kıyafetler giyin.

05.Kan Sulandırıcı

Özellikle kan sulandırıcı kullanıyorsanız kullandığınız ilaçlar hakkında diş hekiminize danışın.

06.İyi Uyuyun

İyileşme süreciniz için güçlü olmanız gerek, bu nedenle iyi bir uyku çekin.

İmplant operasyonu sonrası beklemediğimiz şikayetler
  • Ağrının kötüleşmesi
  • Uzun süreli aşırı şişme ya da enfeksiyon belirtileri
  • Uzun süreli ateş
  • Ameliyat bölgesi çevresinde sıvılar (ilk gün kanama olması normaldir)

İyileşme süreciniz vücudunuza ve sağlığınıza bağlıdır. Antibiyotik kullanıyorsanız, ilaçlar bitene kadar kullanmalısınız. Bol su içmeniz ve yumuşak yiyecekler yemeniz önemlidir. İmplantlarınız normal gözükse de doktorunuzla iletişim halinde olmak ve herhangi bir semptom oluşması halinde doktorunuza bilgi vermek iyi olur.

Ciddi semptomlar yaşayacak olursanız ya da mevcut semptomlarınız iyileşmezse doktorlarımız sizi tekrar muayene edip her şeyin yolunda gittiğinden emin olacaktır.

Ücretsiz randevu için formu doldurun,
müsait gün ve saatler için sizi hemen arayalım.
İmplant Sonrası Yapılması Gerekenler

İmplant operasyonunun başarısını artırmak için şu adımları uygulayabilirsiniz:

01.

Antibiyotikler

Ameliyat bölgesinde enfeksiyon oluşumunu engellemek için doktorunuz tarafından yazılan antibiyotikler düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Post operatif antibiotik kullanımının operasyonun başarısını arttırdığı yapılan bir çok araştırma ile desteklenmiştir bu sebeple hastalarımızın kesinlikle doktorlarına danışmadan antibiotik kullanımını bırakmamaları gerekir.

02.

Ağız
Gargaraları

Operasyon sonrasında düzenli bir şekilde kullanılan antibekteriyel ağız gargaralarının ameliyatın başarısını arttırdığını birçok araştırma kanıtlamıştır. Antibiotiklerin ve antibakteriyel ağız gargaralarının birlikte kullanımı ağız içi sterilizasyonuna yardımcı olarak operasyonun başarısını arttırır, yara yerinin daha rahat iyileşmesine yardımcı olur.

03.

Diş
Fırçalama

İster implant operasyonu olsun ister dişeti ameliyatı olsun ister diş çekimi olsun kısacası ağız içinde yapılan her ameliyattan sonra hastalarımız kesinlikle düzenli bir şekilde fırçalamalarına devam etmeleri gerekir. Diş fırçasının yada diş macunun operasyon bölgesine değmesinin hiçbir zararı yoktur hatta dikiş iplerinin temizlenmesinin yara bölgesinin daha rahat iyileşmesi açısından büyük önemi vardır.

04.

Soğuk
Kompres

Hastalarımızın operasyon bölgesine yanak tarafından ilk 48 saat aralıklı olarak soğuk kompres uygulaması postoperatif şiş, kanama ve ağrı şikayetlerini azaltır. Soğuk kompres uygulaması düzenli ilaç kullanımından sonraki ikinci altın kuraldır ve çok büyük önem taşır.

05.

Sigara
Kullanma

Sigara kullanımının ağız içindeki mikroorganizma sayısını sigara kullanmayan bireylere göre 3-4 kat arttırdığı yapılan birçok araştırmada tespit edilmiştir. Bu sebeple dental implant ameliyatından sonra sigara içmek enfeksiyon riskini arttırır, bu da dental implantların entegre olamamasına neden olabilir. Enfeksiyon ihtimalini önlemek için operasyondan itibaren ilk 48 saat mümkünse hiç sigara içilmemesi takip eden bir haftada en az şekilde tüketilmesi gerekmektedir.

06.

Kanama
Kontrolü

Ameliyattan sonraki 48 saat boyunca kanama olması normaldir. Kan akışını kontrol etmek ve azaltmak için gazlı bezle ameliyat bölgesine basınç uygulanabilir. Ayrıca operasyon sonrasında çay,kahve,çorba gibi aşırı sıcak içeceklerden uzak durulması isteniyorsa bu gıdaların ılık bir şekilde tüketilmesi önemlidir. Sıcakta damarların genişleyerek kanamanın artacağı unutulmamalıdır, yine bu sebeple operasyon sonrasındaki ilk 48 saatte sıcak banyo, spor,sauna gibi vücut ısısını arttıran aktivitelerden uzak durulması gerekir.

07.

Acıyla
Başa Çıkmak

Dental implant ameliyatınızdan kısa süre sonra anestezinin etkisi geçecektir. Etki geçmeden önce ağrı kesici almaya başlamalısınız. Yada operasyondan hemen sonra hekiminiz kalçadan yapacağı bir ağrı kesici sizi çok rahatlatacaktır.

08.

Beslenme

Yumuşak yiyecekler yemeniz, bol sıvı ve su tüketmeniz ılık ve soğuk besinlerle beslenmeniz çok önemlidir. Bu süreçte beslenme büyük önem taşır hastalarımızın ameliyat bölgesine zarar veririm korkusuyla yemek yememesi genel sağlık durumunun ve vücut direncinin azalmasına yol açar.

09.

Hijyen

Dental implantınızın tamamen iyileşmesi için ameliyat bölgesi temiz tutulmalıdır. Dişlerinizi normalde fırçalayacağınız gibi fırçalamaya devam edin sadece çok yumuşak bir diş fırçası kullanmayı unutmayın, ayrıca bu süreçte havuz suyu yada sterilizasyonundan emin olmadığınız başka sıvıların yara bölgesi ile temasını engelleyin.

İmplant üstü dizayn edilen kuron –köprü- protezler normal dişlerdekinden daha hassas ve detaylıdır.
Protez Aşamasında Neler Var

Tüm aşamalar, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair açık ve özlü bir plan dahilinde hastalarımızla paylaşılır ve hastalarımızın onayı dahilinde tedaviler şekillendirilip tamamlanır. İmplant üzerine yerleştirilecek dişler bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak vakanın durumuna göre bazen 2 günde bazen ise 2 haftada bitebilir. Randevularınız, tedavi planınızın karmaşıklığına göre değişkenlik gösterir ama prova aşamaları genelde şunları içerecektir:

Uygun Renk

Mevcut dişlerinize ya da yüzünüze uygun rengi bulmak

Doğru Kapanma

Çiğnemenin ve ısırmanın rahat olduğundan emin olmak

İlk Ayarlar

Yeni kuronu, köprüyü ya da protez dişi gerekli ayarlamaların yapılması için denemek.

Estetik Form

Porselenlerin büyüklüğünü şekil ve formunu, dudak ve yanaklarla olan ilişkisini değerlendirmek

Bunları Bilin

Dental implantınızı yaptırmadan önce dental implantla ilgili kavramları öğrenmeniz dental implant yaptırırken neler olabileceğini anlamanıza yardımcı olabilir.

01

DENTAL İMPLANT İMPLANT

Dental protezinizi (köprü, kuron ya da başka bir protez) desteklemek için dişinize yerleştirilen titanyum yada titanyum alaşımlı vidadır.

02

MÜKEMMEL METAL TİTANYUM

Bir dönem mükemmel metal olarak da anılan paslanmayan, çok güçlü ve çok hafif bir metaldir. Kemikle direk olarak kaynaşır, yaklaşık 50 yıldır tıpta ve 30 yıldır da diş hekimliğinde güvenle kullanılmaktadır.

03

BAĞLANTI ELEMANI ABUTMENT

Dental implantınızın üzerine yerleştirilen, kuronu, yapay dişi ya da köprüyü implanta tutturan parçadır.

04

ALERJİSİ OLANLARA SERAMİK

Kilden yapılan ve ısıyla sertleştirilen, dental implantlarda kullanılan bir materyaldir. Çoğu kişi estetik sebepler nedeniyle titanyumu seramiğe tercih eder, ancak seramik metal alerjisi olanlar için bir seçenektir

05

GELENEKSEL YÖNTEM PROTEZ DİŞLER

Kaybedilen dişler için kullanılan geleneksel yöntemdir. Günlük olarak çıkarılabilen ve temizlenebilen protezlerin yanı sıra implantlarla desteklenen ve kalıcı olarak ağza yerleştirilen protezler de vardır.

06

EN YAYGINI ENDOSTEAL İMPLANT

En yaygın olarak kullanılan implant çeşididir. Cerrah bu küçük vidaları doğrudan çene kemiğine yerleştirir. İmplantlar planlamaya göre bazen tek bir dişi bazen bir köprüyü bazense bir total protezi destekleyebilir.

07

KEMİK YÜKSEKLİĞİ AZ İSE SUBPERİOSTEAL İMPLANT

Protez dişi tutar, metal çerçevenin bazı bölgeleri dışarı çıkar. Bu implant kemik yükseklikleri az olan ya da yaygın kullanılan protezleri kullanamayan hastalarda kullanılır.

08

ENTEGRASYON OSSEOINTEGRASYON

Dental implantınızın mevcut kemiğinize kaynaşmasını sağlayan biyolojik süreçtir. Kemiğin gücünü arttırır. Canlı kemik ile implant materyali arasında yapısal ve fonksiyonel bağ kurulur.

Riskler

Dental implant ameliyatı deneyimli bir diş hekimi tarafından yapıldığında en güvenli ve sonucu en tahmin edilebilir diş ameliyatlarından biridir. Genel sağlık durumu yerinde ya da kontol altında olan her yetişkin bireye rahatlıkla uygulanabilir iyileşme süreci tamamlandıktan sonra kaybedilen dişlerin görünüş ve fonksiyonunun yenilenmesini sağlar. Dental implantlarla ilişkilendirilen risk ve komplikasyonlar daha çok vakanın doğru planlanmaması, kalitesiz ürün kullanma, hekimin yeterince bilgi ve deneyiminin olmaması yada hastanın bu süreçte hekiminin tavsiyelerine uymaması gibi sebeplerle oluşur. Başarı için bütün bu faktörler dikkatlice değerlendirilmeli ve mümkün olduğunca risk faktörleri azaltılmalıdır. Dental implant yerleştirildikten sonraki iyileşme sürecini etkileyebilecek birçok faktör vardır, bunlardan bazıları implantın yerleştirileceği alandaki kemik yapısı, yoğunluğu ve dokunun implanta olan reaksiyonudur. Dental implant sonrası iyileşme sürecindeki riskleri azaltmak için implant iyileşirken implant bölgesine fazla güç uygulanmamalıdır. Özellikle kemik yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda implanta hemen yükleme yapılmamalı hatta iyileşme süreci uzun tutulmalıdır.

Entegrasyonda başarısızlık (implantın kaynaşmaması ve kaybı)

İmplant ile kemeğin kaynaşmaması durumunu iki aşamada incelemek gerekir. İmplant yerleştirildikten sonraki ilk 2-3 aylık süreçte yaşanılabilen başarısızlıkları erken dönem kaybı, sonraki yıllarda yaşanılan başarısızlıkları ise geç dönem kaybı olarak değerlendirmemiz gerekir. Erken dönem kayıpları ya kullanılan implant materyalinin kaliteli bir yüzey yapısına sahip olmamasından yani materyale bağlı başarısızlık, ya hekimin yeterli bilgi birikim ve deneyime sahip olmamasından yani hekime bağlı başarısızlık, yada hastanın implant yerleştirilen bölgesindeki kemiğin yoğunluğunun çok düşük olması ve operasyon sonrasında kendisine tavsiye edilenlere uymaması (ilaçların düzenli kullanılmaması, aşırı sigara tüketimi) kaynaklı yani hastaya bağlı başarısızlık olarak gelişir. Kaynaşmış bir implantın yıllar içinde düşmesi ise geç dönem kaybı olarak nitelendirilir ve çoğunlukla hastanın yetersiz ağız hijyeni ve doktor kontrollerini yerine getirmemesinden kaynaklanır.

Enfeksiyon

Enfeksiyon, dental implantın önemli bir komplikasyonudur. Enfeksiyon implantın yerleştirildiği bölgede apse, fistül, enflamasyon ya da radyolusentlik olarak ortaya çıkabilir. Ek olarak, vücudun daha geniş alanlarını etkileyerek sistemli bir enfeksiyona sebep olabilir. Antibiyotikler ve antibakteriyel ağız gargaraları osseoentegrasyonun başarılı olma ihtimalini arttırmaya yardımcı olmak için verilir. Operasyondan sonra hekimin tavsiye ettiği her uygulama son derece önemlidir bu riskleri azaltmak için harfiyen uygulanmalıdır

Aşırı Kemik Kaybı

Daha çok uzun dönemde karşılaşılan yanlış planlama yada yetersiz ağız hijyeninden kaynaklanan bir durumdur. Dental implant bölgesinde aşırı kemik kaybı implantın dayanıklılığını azaltabilir. Böyle bir durum oluştuğunda genellikle müdahale gerekir. İmplantlar ve kendi dişleriniz arasındaki kemik kaybı dişler arasında siyah üçgenler oluşmasına yol açabilir. Bu üçgenler dişleri temiz tutmayı zorlaştırır. İlerlemiş kemik kayıplarının sebepi detaylıca incelendikten sonra kemik arttırıcı yöntemler olan ileri cerrahi teknikler uygulanabilir.

İmplant Kırılması.

İmplantın kırılma olasılığı son derece düşük bir olasılıktır. Bu durum iki sebepten oluşabilir. Ya kullanılan implantın kalitesi düşüktür yada hekim doğru planlama yapmayarak çiğneme yüklerinin çok olduğu azı dişleri bölgesine ince bir implant yerleştirmesinden kaynaklı metal yorgunluğu gelişmiştir.

Abutman vidasının gevşemesi yada kırılması

İmplant ile dişi taşıyan parça yani abutman çoğu zaman bir iç vida yardımıyla birbirine kitlenir. Bu iç vidanın gevşemesi ya hekimin bu iç vidayı yetersiz sıkıştırmasından yada hastanın ürettiği çiğneme yüklerinin çok olmasından kaynaklanır. Çözümü basit ufak bir komplikasyondur

Ücretsiz randevu için formu doldurun,
müsait gün ve saatler için sizi hemen arayalım.
Dental İmplant Yaptırmaya Değer mi?

Dental implant, kaybedilen dişi yenilemek için en iyi seçenek olarak görülüyor. Bunun sebeplerini aşağıda şu şekilde sıralayabiliriz:

01.

Doğala
En Yakın

Rekonstrüktif diş hekimliğinde doğal dişlerin görünüşü ve işlevi söz konusu olduğunda dental implantların başarısı eşsizdir. Dental implantlar doğal dişler gibi görünür, hissedilir ve işlevlidir.

02.

Ömür
Boyu

Başlangıçta ücreti yüksek olsa da dental implantlar aslında çok ekonomiktir. Yalnızca bir yere yapılan bir prosedür olduğundan ömrünüz boyunca bir kez bu ameliyata bütçe ayırmanız gerekir. Buna karşın, protez diş gibi diğer yöntemler periyodik tamirat ve yenileme gerektirir.

03.

Özgüvenli
Gülüşler

Dişinizin olmaması hem sizi utandırır hem de özgüveninizi ciddi oranda düşürür. Dental implant yüz estetiğinizi iyileştirerek dişlerinizin doğal görüntüsünü ve özgüveninizi yerine getirir.

04.

Sağlıklı
Sindirim

Dişinizi kaybetmek sağlığınıza zararlı olabilir. Düzgün çiğneyememeniz tüm sindirim sisteminizi olumsuz etkileyebilir. Yiyecekler, düzgün çiğnenmediğinde enzimin salgılanması engellenir. Dental implantlar çiğneme sürecini iyileştirir ve tüm sindirim sürecini destekler.

05.

Yüksek
Konfor

Çıkabilen ve yerinde durması için özel yapıştırıcılara ihtiyaç duyan protezlerin aksine dental implatlar çene kemiğine kalıcı olarak yerleştirilir ve yemek yerken ya da diş fırçalarken çıkarılmasına gerek kalmaz. Bu nedenle dental implantlar kullanışlıdır ve güçlük çıkarmazlar.

06.

Bakımı
Kolay

Dental implantın bakımı için tek yapmanız gereken her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanmaktır. Bu, doğal dişlerinizin bakımı için yaptığınız şeylerden fazlası değildir. İmplantlar çok az bakıma ihtiyaç duyarlar.

07.

Yüksek
Dayanıklılık

Dental implant yaptırdığınızda diş çürümesi için endişelenmenize gerek olmaz. Kuronun üzerine yerleştirildiği abutment çok güçlüdür ve hiçbir koşul altında zarar görmeyecektir. Böylelikle diş enfeksiyonları için endişelenmeden günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.

08.

Özgürce
Çiğneyin

Protez dişler birden çok alanda sizi sınırlar. Yiyebileceğiniz besinleri kısıtlar ve beslenmenizi genel olarak etkiler. Öte yandan, dental implantlarla istediğinizi yeme ve dilediğinizi çiğneme özgürlüğüne sahip olursunuz

09.

Herkes
İçin

İmplant, yalnızca bazı kişiler için değil, herkes için idealdir. Dental implant yaptırabilmeniz için gerekenler sağlıklı olmanız ve implantı tutmaya yetecek çene kemiğine sahip olmanızdır. Bunlardan başka gereken özel bir şey yoktur.

10.

Kalıcı bir
Parçanız

Dental implantın dişlerinizin bir parçası haline gelmesi birkaç ay sürer. İmplant yerine yerleştikten sonra sizin kalıcı bir parçanız olur.

11.

Yan Etki
Yok

Dental implant tamamen güvenlidir ve herhangi bir yan etkisi yoktur. Ağız sağlığına dikkat edildiği sürece dental implantlarla ilgili bir sorun yaşanmayacaktır.

12.

Komplikasyonları
Önler

Dental implantlar ciddi dental komplikasyonların oluşmasını engeller. Dişlerini kaybeden insanlarda görülen çeşitli rahatsızlıkların oluşmasını engeller.

Dental İmplanta Alternatif Tedavi Yöntemleri

01

Kısmi Diş Protezi

Ekonomik ve hızlı bir çözümdür. Çoğu insan kısmi diş protezinden memnun kalmaz, çünkü büyük ve rahatsızdır. Genellikle gevşektir, yerken zorluk ve utanca yol açar ve gece çıkarılmaları gerekir. Diş protezleri kemik kaybını artırabilir ve protezi destekleyen dişlere zarar verebilir.

02

Köprü

Kaybedilen dişin önündeki ve arkadasındaki dişler, özel frezler ile restore edilir ve boşluğa porselen köprüler yerleştirilir. Bu restorasyon esnasında dişin en sağlam tabakası olan mine tabakası tamamen ortadan kalkar ve dişlerin ömrü kısalır. Yıllar içinde köprüyü destekleyen dişlerde problemler oluşabilir.

Ücretsiz randevu için formu doldurun,
müsait gün ve saatler için sizi hemen arayalım.
WhatsApp ile Sor!